Motsatsen till törstig

Finns en motsats till törstig?
Motsatser
Senaste uppdatering: 2023-01-09

Att vara hungrig innebär att man känner hunger och vill äta föda. Motsatsen till att vara hungrig är att vara mätt. Man har intagit tillräcklig mängd föda för att stilla hungern.

Att vara törstig innebär att man känner törst, man känner ett starkt behov av att dricka. Men hur beskrivs stadiet som en motsats till att vara törstig? Finns det någon motsats till ordet törstig?

Det finns faktiskt flera kandidater!

Vattendroppar

Motsatsord till törstig

 1. Otörstig
 2. Vätt
 3. Drucken
 4. Fulltankad
 5. Välvätskad
 6. Hydrerad
 7. Törstsläckt
 8. Färdigdrucken
 9. Tätt
 10. Icke-törstig
 11. Vätskefylld
 12. Läskad
 13. Full
 14. Släckt
 15. Potös

Otörstig

I Sverige kan man lägga till ett “o” framför ett ord för att skapa ett motsatsord. En stark kandidant till motsatsen för ordet törstig är alltså otörstig. Ordet finns med i Svenska Akadamiens ordbok och beskrivs som “Otörstig som icke längre är törstig; vars törst är släckt; utan törst. Dricka sig o-törstig, dricka så att törsten släckes”.

Vätt

I det underhållande språkprogrammet Värsta språket så kampanjade språkgenieet Fredrik Lindström “vätt” är ett bra motsatsord för törstig. Alltså, som i att vara mätt på vatten.

Drucken

Värsta språket tog även upp “drucken” som förslag på motsatsord. Dock kan detta ord förknippas med berusad.

Fulltankad

Det är inte bara bilar som kan bli fulltankade. Om någon frågar ifall du är törstig, svara att du är fulltankad.

Välvätskad

En välvätskad person behöver inte mer vätska. Törsten är alltså tillfredsställd.

Hydrerad

Uttorkning eller dehydrering innebär att kroppen har ett underskott på vätska. Man hydrerar kroppen genom att dricka något. Man blir då hydrerad, det vill säga motsatsen till törstig.

Törstsläckt

Ett motsatsord som är tydligt, men inte så vackert. Törsten är släckt, jag är törstsläckt!

Färdigdrucken

Någon som är färdigdrucken behöver ej dricka mer dryck.

Tätt

Tove Lindgren och Mårten Schultz har i Juridikpodden tagit upp att tätt som förslag på att inte vara törstig längre.

Icke-törstig

En sammansättning av icke och törstig blir icke-törstig. Ett tydligt ord, men som kanske inte ligger så fint i munnen.

Vätskefylld

En person som är vätskefylld har precis druckit och är motsatsen till stadiet om att vara törstig.

Läskad

Enligt ordboken Svenska språkets synonymer från 1870 betyder läska att “uppfriska en törstig, släcka törsten”. Attv vara läskad skulle alltså kunna betyda att man är motsatsen till att törsta efter vatten.

Full

Enligt flera källor på internet så skulle full kunna vara en motsats till törstig. Men precis som ordet drucken skulle detta kunna missuppfattas med att berusad från alkoholhaltig dryck.

Släckt

Ordet släckt är ett annat sätt beskriva sin otörstighet. Man är släckt som i att man har släckt sin törst. Jag är släckt!

Potös

Språkrådet gav förslag på Twitter om att potös skulle kunna bli en motsats till ordet törstig. Enligt en annan användare är detta inspirerat det latinska ordet potum, som betyder dricka.

Andra sätt att förmedla motsatsen till törstig