Virkes­priser

Virkesprisindex - Historiska priser på virke
Senaste uppdatering: 2022-12-08

Denna sida presenterar historiska pristabeller och diagram för flera typer av träslag. Se exempelvis hur priser på tallsåg­timmer, gransåg­timmer, såg­timmer, barr­massaved, björk­massaved och massa­ved har förändrats över tiden.

Statistik kommer från Skogsstyrelsens statistikdatabas - Årliga volymvägda genomsnittspriser (kr/m³fub).

Pris på virke i samtliga diagram är ej justerad för inflation.

Virkespris på tallsågtimmer mellan 1998-2021

År kr/m³fub
1998
 
443 kr/m³fub
1999
 
440 kr/m³fub
2000
 
411 kr/m³fub
2001
 
402 kr/m³fub
2002
 
386 kr/m³fub
2003
 
396 kr/m³fub
2004
 
404 kr/m³fub
2005
 
312 kr/m³fub
2006
 
389 kr/m³fub
2007
 
450 kr/m³fub
2008
 
498 kr/m³fub
2009
 
456 kr/m³fub
2010
 
515 kr/m³fub
2011
 
532 kr/m³fub
2012
 
474 kr/m³fub
2013
 
439 kr/m³fub
2014
 
454 kr/m³fub
2015
 
478 kr/m³fub
2016
 
461 kr/m³fub
2017
 
452 kr/m³fub
2018
 
480 kr/m³fub
2019
 
487 kr/m³fub
2020
 
473 kr/m³fub
2021
 
501 kr/m³fub

Virkespris på gransågtimmer mellan 1998-2021

År kr/m³fub
1995
 
404 kr/m³fub
1996
 
358 kr/m³fub
1997
 
411 kr/m³fub
1998
 
400 kr/m³fub
1999
 
402 kr/m³fub
2000
 
390 kr/m³fub
2001
 
382 kr/m³fub
2002
 
379 kr/m³fub
2003
 
391 kr/m³fub
2004
 
398 kr/m³fub
2005
 
288 kr/m³fub
2006
 
371 kr/m³fub
2007
 
437 kr/m³fub
2008
 
445 kr/m³fub
2009
 
423 kr/m³fub
2010
 
517 kr/m³fub
2011
 
541 kr/m³fub
2012
 
495 kr/m³fub
2013
 
466 kr/m³fub
2014
 
492 kr/m³fub
2015
 
521 kr/m³fub
2016
 
515 kr/m³fub
2017
 
501 kr/m³fub
2018
 
539 kr/m³fub
2019
 
539 kr/m³fub
2020
 
489 kr/m³fub
2021
 
537 kr/m³fub

Virkespris på sågtimmer mellan 1998-2021

År kr/m³fub
1995
 
422 kr/m³fub
1996
 
377 kr/m³fub
1997
 
415 kr/m³fub
1998
 
417 kr/m³fub
1999
 
417 kr/m³fub
2000
 
398 kr/m³fub
2001
 
391 kr/m³fub
2002
 
382 kr/m³fub
2003
 
393 kr/m³fub
2004
 
401 kr/m³fub
2005
 
295 kr/m³fub
2006
 
377 kr/m³fub
2007
 
441 kr/m³fub
2008
 
462 kr/m³fub
2009
 
435 kr/m³fub
2010
 
516 kr/m³fub
2011
 
538 kr/m³fub
2012
 
487 kr/m³fub
2013
 
455 kr/m³fub
2014
 
477 kr/m³fub
2015
 
504 kr/m³fub
2016
 
494 kr/m³fub
2017
 
481 kr/m³fub
2018
 
516 kr/m³fub
2019
 
522 kr/m³fub
2020
 
483 kr/m³fub
2021
 
525 kr/m³fub

Virkespris på barrmassaved mellan 1998-2021

År kr/m³fub
1995
 
280 kr/m³fub
1996
 
268 kr/m³fub
1997
 
221 kr/m³fub
1998
 
222 kr/m³fub
1999
 
205 kr/m³fub
2000
 
208 kr/m³fub
2001
 
221 kr/m³fub
2002
 
210 kr/m³fub
2003
 
222 kr/m³fub
2004
 
233 kr/m³fub
2005
 
199 kr/m³fub
2006
 
203 kr/m³fub
2007
 
258 kr/m³fub
2008
 
304 kr/m³fub
2009
 
278 kr/m³fub
2010
 
301 kr/m³fub
2011
 
334 kr/m³fub
2012
 
296 kr/m³fub
2013
 
270 kr/m³fub
2014
 
260 kr/m³fub
2015
 
266 kr/m³fub
2016
 
268 kr/m³fub
2017
 
272 kr/m³fub
2018
 
312 kr/m³fub
2019
 
337 kr/m³fub
2020
 
303 kr/m³fub
2021
 
283 kr/m³fub

Virkespris på granmassaved mellan 1998-2021

År kr/m³fub
1995
 
298 kr/m³fub
1996
 
290 kr/m³fub
1997
 
241 kr/m³fub
1998
 
242 kr/m³fub
1999
 
228 kr/m³fub
2000
 
231 kr/m³fub
2001
 
240 kr/m³fub
2002
 
226 kr/m³fub
2003
 
238 kr/m³fub
2004
 
247 kr/m³fub
2005
 
198 kr/m³fub
2006
 
202 kr/m³fub
2007
 
266 kr/m³fub
2008
 
314 kr/m³fub
2009
 
291 kr/m³fub
2010
 
312 kr/m³fub
2011
 
344 kr/m³fub
2012
 
310 kr/m³fub
2013
 
280 kr/m³fub
2014
 
274 kr/m³fub
2015
 
278 kr/m³fub
2016
 
278 kr/m³fub
2017
 
281 kr/m³fub
2018
 
322 kr/m³fub
2019
 
345 kr/m³fub
2020
 
301 kr/m³fub
2021
 
287 kr/m³fub

Virkespris på björkmassaved mellan 1998-2021

År kr/m³fub
1995
 
302 kr/m³fub
1996
 
291 kr/m³fub
1997
 
241 kr/m³fub
1998
 
241 kr/m³fub
1999
 
227 kr/m³fub
2000
 
232 kr/m³fub
2001
 
241 kr/m³fub
2002
 
224 kr/m³fub
2003
 
234 kr/m³fub
2004
 
232 kr/m³fub
2005
 
229 kr/m³fub
2006
 
245 kr/m³fub
2007
 
261 kr/m³fub
2008
 
314 kr/m³fub
2009
 
288 kr/m³fub
2010
 
298 kr/m³fub
2011
 
335 kr/m³fub
2012
 
324 kr/m³fub
2013
 
327 kr/m³fub
2014
 
291 kr/m³fub
2015
 
293 kr/m³fub
2016
 
295 kr/m³fub
2017
 
295 kr/m³fub
2018
 
305 kr/m³fub
2019
 
323 kr/m³fub
2020
 
305 kr/m³fub
2021
 
299 kr/m³fub

Virkespris på massaved mellan 1998-2021

År kr/m³fub
1995
 
293 kr/m³fub
1996
 
283 kr/m³fub
1997
 
235 kr/m³fub
1998
 
236 kr/m³fub
1999
 
222 kr/m³fub
2000
 
225 kr/m³fub
2001
 
234 kr/m³fub
2002
 
221 kr/m³fub
2003
 
232 kr/m³fub
2004
 
241 kr/m³fub
2005
 
201 kr/m³fub
2006
 
207 kr/m³fub
2007
 
264 kr/m³fub
2008
 
311 kr/m³fub
2009
 
286 kr/m³fub
2010
 
307 kr/m³fub
2011
 
340 kr/m³fub
2012
 
307 kr/m³fub
2013
 
284 kr/m³fub
2014
 
272 kr/m³fub
2015
 
277 kr/m³fub
2016
 
278 kr/m³fub
2017
 
281 kr/m³fub
2018
 
316 kr/m³fub
2019
 
340 kr/m³fub
2020
 
302 kr/m³fub
2021
 
288 kr/m³fub

Snittpriser på alla virkestyper mellan 1998-2021

År kr/m³fub
1995
 
333 kr/m³fub
1996
 
311 kr/m³fub
1997
 
294 kr/m³fub
1998
 
314 kr/m³fub
1999
 
306 kr/m³fub
2000
 
299 kr/m³fub
2001
 
302 kr/m³fub
2002
 
290 kr/m³fub
2003
 
301 kr/m³fub
2004
 
308 kr/m³fub
2005
 
246 kr/m³fub
2006
 
285 kr/m³fub
2007
 
340 kr/m³fub
2008
 
378 kr/m³fub
2009
 
351 kr/m³fub
2010
 
395 kr/m³fub
2011
 
423 kr/m³fub
2012
 
385 kr/m³fub
2013
 
360 kr/m³fub
2014
 
360 kr/m³fub
2015
 
374 kr/m³fub
2016
 
370 kr/m³fub
2017
 
366 kr/m³fub
2018
 
399 kr/m³fub
2019
 
413 kr/m³fub
2020
 
379 kr/m³fub
2021
 
389 kr/m³fub