Gånghastighet

Snabb, långsam och normal gånghastighet i km/h och m/s
Senaste uppdatering: 2023-01-26

Normal gånghastighet

Enligt flera källor är normal gånghastighet är mellan 4-5,5 km/h. Snittet av dessa är 4,95 km/h, vilket kan avrundas till en vanlig gångfart på 5 km/h. Nedan visas en tabell med källor till normal gånghastighet, som även kallas föredragen eller självvald gånghastighet.

Källa Hastighet
Sveriges Radio 4,0 km/h
Forskningsstudie om gånghastighet och ålder 4,5 km/h
Forskningsstudie, Duke University 4,7 km/h
Statens råd för byggnads­forskning 5,0 km/h
British Heart Foundation 5,0 km/h
Forskningsstudie, University of Colorado 5,1 km/h
Forskningsstudie, Portland State University 5,3 km/h
Wikipedia 5,5 km/h
Nationella trafiksäkerhets­förbundet 5,5 km/h

Snabb gånghastighet

Nedan visas flera källor till vad en snabb gånghastigheten i högt tempo är, exempelvis vid rask prommenad eller så kallad powerwalk.

Källa Hastighet
Expressen 7,0 km/h
Forskningsstudie, Duke University 7,2 km/h
1177 7,5 km/h
USA:s hälso- och socialdepartement 7,6 km/h
British Heart Foundation 8,0 km/h

Långsam gånghastighet

Nedan visas flera källor till vad en långsam gånghastighet är.

Källa Hastighet
USA:s hälso- och socialdepartement 3,2 km/h

Frågor och svar om gånghastighet, gångfart och gångtempo

Vad är gånghastigheten i m/s?

Den normala gånghastigheten är ungefär 1,375 meter per sekund.

Vilken hastighet är tillåten i ett gångfartsområde?

Trafikförordningen säger att fordon får inte föras med högre hastighet än gångfart i ett gångfartsområde, utan att definera exakt hur snabbt detta är. Tolkningen som polisen brukar göra är att detta är högst 7 km/h.

Citat från källor om gånghastighet

Långsam lång

USA:s hälso- och socialdepartement: 3,2 km/h[i]
“Lågintensiva aktiviteter inkluderar att gå långsamt eller i en avslappnad fart på två mph eller mindre” (Översatt). 2 miles per hour = 3,21 km/h, som kan avrundas till 3,2 km/h.

Normal gång

Sveriges Radio: 4,0 km/h[i]
“Resultaten visar att både män och kvinnor som har en vanlig gånghastighet på över en meter per sekund (4 km/h) kan vänta sig att leva längre än genomsnittet”.

Forskningsstudie om gånghastighet och ålder: 4,5 km/h[i] “Den dagliga gånghastigheten för alla deltagare varierade från 1,03 m/s upp till 2,07 m/s med en mediangångshastighet på 1,25 m/s i den öppna datamängden”. 1,25 meter per sekund är lika med 4,5 km/h.

Forskningsstudie, Duke University: 4,7 km/h[i]
Översatt: “De genomsnittliga gånghastigheterna var 1,30 m/s för vanlig gång”. 1,30 meter är sekund är lika med 4680 meter per timma (4,68 km/h) vilket kan avrundas till 4,7 km/h.

Statens råd för byggnads­forskning: 5,0 km/h[i]
“I de gällande svenska anvisningarna anges hastigheten 1,4 m/s som riktvärde för normal fotgängartrafik, ett värde som har visst stöd i tidigare litteratur rörande fotgängarhastigheter”. En hastighet på 1,4 m/s är lika med 5040 meter per timma, vilket kan avrundas till 5,0 km/h.

British Heart Foundation: 5,0 km/h[i]
Översatt: “En genomsnittlig gångtakt på lands- och skogsstigar är 12 minuter per kilometer.”. 12 min per km är lika med 5 km/h.

Forskningsstudie, University of Colorado: 5,1 km/h[i]
“Den föredragna gånghastigheten var inte olika mellan grupperna (1,42 m/s)” (Översatt). En hastighet på 1,42 m/s är lika med 5112 meter per timma, vilket kan avrundas till 5,1 km/h.

Forskningsstudie, Portland State University: 5,3 km/h[i]
Översatt från engelska: “Den genomsnittliga gånghastigheten för yngre fotgängare var 4,85 ft/sekund”. I studien avses yngre fotgängare vara personer under 60 år. 4,85 feet/s är lika med 5,322 km/h vilket kan avrundas till 5,3 km/h.

Wikipedia: 5,5 km/h[i]
“Typisk promenadhastighet eller gånghastighet är ungefär fem till sex kilometer i timmen”. Snittet av fem till sex kilometer i timmen är 5,5 km/h.

Nationella trafiksäkerhets­förbundet: 5,5 km/h[i]
“Om du inte kör fortare än gångfart, cirka 5-6 km/tim, räknas du som gångtrafikant”. Snittet av 5 till 6 kilometer i timmen är 5,5 km/h.

Snabb gång

Expressen: 7,0 km/h[i]
“Enligt forskarna i studien så räknar de ett raskt tempo som 7 kilometer i timmen, men kan variera lite beroende på hur vältränad man är”

Expressen: 7,0 km/h[i]
“Den korrekta definitionen av powerwalk är ca 130 steg per minut, eller runt 7 km/h”

Forskningsstudie, Duke University: 7,2 km/h[i]
“De genomsnittliga gånghastigheterna var 1,99 m/s för maximal gånghastighet”. 1,99 meter är sekund är lika med 7164 meter per timma (7,16 km/h) vilket kan avrundas till 7,2 km/h.

1177: 7,5 km/h[i]
“Du har riktigt bra fart om du går 7–8 kilometer på en timme”. Snittet av sju till åtta kilometer i timmen är 7,5 km/h.

USA:s hälso- och socialdepartement: 7,6 km/h[i]
“Högintensiva aktiviteter inkluderar att gå väldigt snabbt i en fart på 4,5 till 5 miles per hour”. 4,5 mph är lika med 7,24 km/h och 5 mph är lika med 8,04 km/h. Snittet blir 7,64 km, vilket kan avrundas till 7,6 km/h.

British Heart Foundation: 8,0 km/h[i]
Översatt: “En snabb gångtakt är 7,5 minuter per kilometer”. 7,5 min per km är lika med 8 km/h.

Övriga källor

Trafikverket: 5-7 km/h[i]
“Gånghastigheten brukar beräknas till 5–7 km/tim”

Trafikverket: 6-8 km/h[i]
“Fordon får inte föras med högre hastighet än gångfart. I Trafikförordningen anges inte någon exakt hastighetsbegränsning, men generellt brukar gångfart antas vara 6–8 km/tim”

Vi Bilägare: 7 km/h[i]
“Trafikförordningen säger att “Fordon får inte föras med högre hastighet än gångfart” i gångfartsområde (8 kap. 1 §) vilket brukar tolkas till sju kilometer i timmen”

Vi Bilägare: 7 km/h[i]
“Enligt reglerna för gångfartsområden får fordon inte köra med högre hastighet än gångfart, upp till sju km/tim enligt polisen”

Hallandsposten: 7 km/h[i]
“Vad som är gångfart finns inte uttryckligen reglerat i bestämmelsen, men har i praxis ansetts vara cirka sju kilometer i timmen”

Fler sidor

Hur långt går man på 10 minuter?
Hur långt går man på 20 minuter?
Hur långt går man på 30 minuter?
Hur långt går man på 40 minuter?
Hur långt går man på 45 minuter?
Hur långt går man på 1 timme?