Räkna ut procentuell förändring

Enkla verktyg för att beräkna procentuell förändring!
Senaste uppdatering: 2023-01-22

Det finns flera metoder för att räkna ut procentuell förändring, exempelvis:

På denna sida går vi igenom samt erbjuder kalkylatorer för att räkna ut båda metoder.

Beräkna resultatet när ett tal ändras i procent

Skriv in ett tal
Ange tal
Skriv in procentuell förändring
Förändring i %
Skriv in ett tal och hur mycket talet ska ändras i procent för att se resultatet.

Beräkna procentuell förändring

Skriv in första värdet
Ange tal
Skriv in andra värdet
Ange tal
Skriv in ett tal i båda rutor för att se hur mycket förändringen blir i procent.