Räkna ut procentuell skillnad mellan två tal

Ta reda på skillnad i procent mellan två tal!
Senaste uppdatering: 2023-01-25

Att räkna ut den procentuella skillnaden mellan två tal kan vara lite knepigt ibland. Speciellt om det var ett tag sedan man satt i skolbänken.

Så, hur gör man? 🤔

Det enkla sättet är att använda vår kalkylator här nedan! 😊

Skriv först in det tal du vill utgå från och sedan ditt slutgiltliga tal. Då får du veta vad den procentuella skillnaden mellan första och andra talet är.

Beräkna procentuell skillnad

Skriv in första talet
Ange tal
Skriv in andra talet
Ange tal
Skriv in ett tal i båda rutor för att se hur mycket skillnaden blir i procent.

Andra metoder för att räkna ut skillnaden mellan två tal i procent

Miniräknare

Låt oss säga att en produkt har ett pris innan Black Friday. Under Black Friday har priset antingen ökat eller minskat. För att räkna ut vad den procentuella skillnaden har blivit på en miniräknare gör man så här:

Uträkningen kan även beskrivas som att ta Black Friday-priset minus det vanliga priset delat i det vanliga priset gånger 100.

Excel eller Google Sheets

En man köper en tavla för ett urspringspris och säljer sedan tavlan på auktion. För att räkna ut vad den procentuella skillnaden har blivit med en formel i Excel eller Google Sheets gör man så här:

Programmet kommer nu att visa upp den procentuella skillnaden de två talen, formaterad som ett %-tal.

SQL

Om du vill räkna ut den procentuella skillnaden mellan två tal i SQL kan du använda en formel i en SELECT-query på följande vis:

SELECT (SalePrice - OriginalPrice) / OriginalPrice * 100 AS PercentDifference
FROM Products

Denna query returnerar en kolumn som heter “PercentDifference”, som kommer att innehålla procentuell skillnad mellan SalePrice och OriginalPrice för varje rad i tabellen “Products”.

Tänk på att detta är ett exempel och att du kan behöva modifiera SQL-frågan för att matcha strukturen på din databas.